Knud Nielsen

FORSVAR af Knud Nielsen
Vores forsvarspolitik skal koncentrere sig om Danmark og vores interne forpligtigelser, herunder Grønland, og ingen europahær. I Danmark har regeringen argumenteret for, at beslutninger på forsvarsområdet træffes i enstemmighed. Således ville Danmark have vetoret over for nye udviklinger eller udsendelser på forsvarsområdet.

 

Men nej, sådan ønsker de store lande det ikke i EU. De viser igennem deres ønske slutmålet, nemlig ønsket om en hær under ledelse af EU – uden at vi kan sige fra. Vi skal forsat være medlem af NATO. NATOs styrke består i, at konsekvensen for en angriber står klar, allerede under en eventuel planlægning af aggressiv aktion mod et NATO-land. Angriberen bliver med et slag fjende af det samlede NATO qua Atlantpagtens Artikel 5, den såkaldte musketér-ed, der siger, at angreb på ét NATO-land er et angreb på alle.

 

Aktuelt har Danmark lovet at forøge forsvarsbudgettet til 2 % af BNP, men det vil tage meget lang tid, at nå i mål med anskaffelse af de kapaciteter, der er nødvendige (op til 10-15 år), og den helt kritiske kapacitet er soldater. Unge mennesker vælger ikke forsvaret til, i samme grad som tidligere, og den radikalt ændrede hvervning og uddannelse af unge til officersuddannelserne, har også delvist vist sig at være et fejlskud; Cirka 30 % af de nyuddannede officerer har allerede forladt forsvaret efter tre års tjeneste!

LANDBRUG af Knud Nielsen
Vores landbrugspolitik skal være tilpasset virkeligheden og afspejle samme. Vi skal være miljøbevidste, men ikke ødelægge vores erhverv, ved at gå enegang for at redde hele verden. Vi skal skabe vilkår, som gør vores landbrug konkurrencedygtigt, ved ikke at pålægge unødige skatter og afgifter, som ingen andre lande pålægger deres landbrug.

 

Vores land, vores demokrati og vores velstand er skabt gennem generationer og bygger på tilliden mellem danskerne. Denne tillid bliver ødelagt, når regeringen skaber tvivl om landbruget. Landbrugets berettigelse bliver ødelagt, set i lyset af miljø – og regeringens detailstyring af det frie erhverv.

 

Se blot hvordan regeringen med et pennestrøg udslettede vores minkerhverv. Har minkavlerne fået deres kompensation i skrivende stund NEJ. Det er tilliden, der gør, at vi er gode til at handle med hinanden, at vi kan færdes trygt ude i samfundet og tør tage chancer og forfølge vores håb og drømme. Tilliden giver os frihed. Men frihed under ansvar evner regeringen ikke at give landmændene.

RELIGION af Knud Nielsen
Vi har brug for en restriktiv indvandrerpolitik, hvor hoved hensynet er danskerne og det danske samfunds behov. Det skal være Danmarks regler, som gælder, for vi bor i et kristent land med et monarki, og sådan skal det fortsat være – og intet andet.

 

Vi har gennem snart 40 år lukket 100.000 vis af mennesker ind i vores land, som ikke deler vores værdier, og mange kommer aldrig til det. Politikerne troede naivt, at de tilrejsende med tiden, ville blive som os og tage vores værdier til sig. De tog grusomt fejl.

 

Det må og skal vi rette op på. Og vi skal gøre det nu. Det er et ansvar, der ligger på vores generation. Vi kan ikke tillade os at skubbe problemerne videre til vores børn. Problemerne med uintegrerbare indvandrere, fra de muslimske lande bliver værre år for år. Politikernes lappeløsninger virker ikke. Problemerne skal løses fra bunden. Får vi ikke vendt udviklingen nu, kan alt andet være lige meget, for så smuldrer fundamentet under vores frie og trygge samfund, og Danmark forandres for evigt.

 

Man kan lide det eller lade være, men fakta er, at religion og religiøs forskellighed, skaber de store kløfter vi ser i vores samfund. Vi vil have frihed til at tro og tænke som frie mennesker og ikke underkastes hverken individuelt eller som samfund, andre trosretningers normer.

OM MIG

Mit navn er Knud Nielsen, og jeg bor sammen min hustru på en mindre gård lidt uden for Sunds.

Jeg er født i 1956 og har det meste af mit arbejdsliv arbejdet inden for Forsvaret og sidst ved Hærens Operative Kommando, bl.a. med nationale operationer med fokus på sikkerhed.


Folketingskandidat, opstillet i Herning Nord
Spidskandidat til Herning Byråd
Kandidat til Region Midtjylland
Opstilles som lokalforeningens folketings- regionsråds- og byrådskandidat.