Mogens Aaby

Jeg vil arbejde for at styrke det private erhvervsliv.
Den offentlige sektor er alt for stor og dominerende. Der skal være mere plads til private og selvejede institutioner. Også indenfor børnepasning, skoler og ældrepleje.

 

Friheden skal tilbage til de mennesker, der har ansvaret for omsorgen for børnene og de ældre. Flere friplejehjem og mere frihed til den enkelte skole og daginstitution vil give mere kvalitet.

 

Reducer bureaukrati, regler og lovjungle så små og mellemstore erhvervsdrivende får bedre rammer. Vi skal have et frit, mangfoldigt og uafhængigt erhvervsliv, hvor udvikling trives og hvor der er lyst til investeringer og iværksætteri.

Vi skal fjerne og reducere mængden af afgifter og særskatter. Person- og selskabsskat skal reduceres og punktafgifter fjernes. Pengene skal tilbage i borgernes egne lommer.

 

Virksomheder og iværksættere skal have konkurrencedygtige vilkår, så vi igen får fuld tryk på udvikling af både bestående og nye virksomheder til glæde for alle.

 

Nye Borgerliges økonomiske politik sender hver måned 5 – 6.000 kroner retur i borgernes egne lommer i en gennemsnitlig dansk familie. Der bliver råd til mere velfærd og fornuftig opsparing.

Vi skal prioritere friheden og danske familiers egen selvbestemmelse. Stop den store og massive politiske indblanding i danskernes liv. Spørgsmål som: hvem der tager hvor meget barsel?, hvor de unge skal gå i skole?, og hvordan vi vil planlægge plejen af vores ældre? skal ikke være politiske beslutninger.

 

Borgerne skal ikke være klienter i deres eget land. Ansvaret og værdigheden for alle danskere skal genetableres. Danske borgere er veluddannede og ansvarsfulde – og skal have fuld bestemmelse over egne liv og egne familier.

 

Mindre stat – Mere menneske.

OM MOGENS

Født i 1965. Gift siden 1995 og har 3 voksne børn. Han er født og opvokset som købmandssøn i Nyborg på Fyn. Mogens Aaby er valgt som Nye Borgerliges spidskandidat i den Vestjyske storkreds.

Jeg ser et frit Danmark, med frit erhvervsliv og  frie borgere. Et Danmark hvor den enkelte borger tager ansvar for sig selv og sine nærmeste og samtidig viser omsorg for de som har behovet.


Et Danmark hvor det private erhvervsliv løser samfundets opgaver. Også opgaverne vedr. uddannelse, pleje, pasning og sundhed.

Et Danmark hvor fællesskaber opbygges nedefra. Vel og mærke som private fællesskaber ved frivillig deltagelse.


Et Danmark hvor borgeren, på én gang, respekteres som et selvstændigt frit individ og samtidig vil tolerere sine medborgere, og gengælde respekten for dem som frie borgere. Et Danmark med borgeren i centrum.


Jeg  vil arbejde for de bedste rammer for et frit, mangfoldigt og uafhængigt erhvervsliv. Og; jeg vil arbejde for de bedste rammer for familien og den fri borger. Staten skal mindskes markant, til fordel for civilsamfundets vækst. Hovedparten af statens serviceydelser skal løses af det private erhvervsliv.

CV

Uddannelse
  • Aarhus BSS – Aarhus University
  • Bachelor i businessadministration · (1985 – 1991)
Erfaring

Færch & Co. Kapital A/S CEO, Adm. dir.
2016 – 2019
Contrast Company, CEO, Adm. dir.
2008 – 2010
Dansk Supermarked – Executive Director
1996 – 2004
Kelsen Group – Sales and Marketing Manager
1993 – 1995
Dansk Supermarked Group – Board Assistant / Trainee
1988 – 1993


Bestyrelsesarbejde

DSHWood A/S, Naturli Foods A/S, Visuel Print A/S, Dragsbæk A/S, GRØNVANG Food ApS, Toppac A/S, TeleKæden A/S, Catering Danmark, Loevschall A/S .